A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ GIÁO DỤC THẠCH THẮNG

LỊCH SỬ GIÁO DỤC XÃ THẠCH THẮNG

I.  Nền giáo dục dân trí xã Thạch Thắng trước năm 1945

Theo tộc phả  họ Trần thì cách đây trên dưới 300 năm, ông Trần Danh  Mạnh - con trai thứ hai của dòng họ Trần Danh ở Thạch Thắng đời thứ 5 học cao, dự thí tam trường, sau đó làm nghề dạy học. Ông Trần Danh Mạnh đã đến làng Yên Ốc (nay là vùng Bình Dương, Bình Thắng, xã Cẩm Bình) dạy học, lấy vợ ở đó và sinh hạ ra nhánh họ Trần Danh ở xã Cẩm Bình hiện nay. Cách đây khoảng 250 năm, ông Trần Danh Viên học hán tự, dự thí tam trường, làm giám khảo đình trung.

Năm 1835, ông Nguyễn Doãn Cường (tự là Hồng Nghĩa) là người học rộng tài cao, đỗ tiến sĩ và được bổ sung làm quan phủ Tĩnh Gia – Thanh Hóa, sau đó được vua bổ dụng Hàn lâm viện. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Nghĩa quê làng Vĩnh Phú (nay là thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng) đã có công lớn trong việc khai khẩn đất đai, đắp đê ngăn mặn cải tạo vùng đất phía đông nam xã Thạch Thắng. Để ghi nhớ công ơn của vị tiến sĩ, nhân dân vùng làng Bái nội, Bái ngoại xã Thạch Thắng đã xây đền Quan nghè và đền Thần nông để thờ ông. Trong đền có bức hoành phi ghi dấu chữ “ Đại khoa thần từ” và câu đối:

“ Bác sử minh rành tài sự học

Khẩn điền trúc yếu lợi cư dân”

Ông đã viết bài văn chúc ước làng Hòa Thắng – một áng văn biên ngẫu có giá trị lớn về nội dung và nghệ thuật. Đến nay, cứ mỗi lần tế làng Hòa Thắng Kỳ phúc Lục ngoạt làng chọn người có trình độ và uy tín đọc bài văn chúc ước. Ông Nguyễn Hoằng Nghĩa là người họ Nguyễn Doãn (tộc trưởng hiện nay là ông Nguyễn Doãn Bằng) xóm Hồng Thái, xã Thạch Thắng. Năm 2016, ông đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp bằng công nhận danh nhân văn hóa và di tích văn hóa nhà thờ họ Nguyễn Doãn ở thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng.

Thạch Thắng hiện nay bao gồm dân của vùng Bắc Thắng (làng Hòa Thắng) vùng Kê Bái và một phần dân của làng Thượng Phú xã Hoàng Hà. Là vùng quê nghèo khổ, đất phèn, chua mặn nên chẳng biết từ thời nào người ta đã từng nói:

Đất Kẻ Bái treo hái hết lúa

Đất Re re cỏ che hết lúa

Đất cu trọi không lấm cánh....

Đã gian khổ đói nghèo thì dân trí ở đây càng thấp, trước năm 1945, 95% dân số là mù chữ, cả xã chỉ có hơn chục người có học hán tự từ 5 năm đến 15 năm. Số người này đã trở thành những người thầy dạy chữ Hán cho nhân dân trong vùng. Đó là ông Lê Hữu Kinh, Nguyễn Doãn Tiên, Nguyễn Doãn Xước, Nguyễn Phi Lam, Hồ Khắc Đương, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Hữu Ý, Trần Bá Cán, Hoàng Trọng Lương...

Một số con em nhà giàu có theo học quốc ngữ trước cách mạng tháng 8 và chỉ đậu đến trình độ yếu lược đó là các ông Trần Bá Đề, Trần Bá Chí, Trần Bá Tộ, Hồ Khắc Cương, Trần Phi Ướng, Hoàng Khiêm, Trần Ân, Phan Văn Sáu, Lê Danh Lý, Lê Hữu Huân....

Trước năm 1945, xã Thạch Thắng chưa thành lập. Lúc đó Xã Hoàng Hà bao gồm Thạch Thắng và xã Tượng Sơn hiện nay. Sau vụ Giác Đinh, Giác Điền, Hoàng Hà lại bị chia ra 2 xã là xã Giang Xá và xã Hòa Thắng.

Trước cách mạng Tháng Tám, Hoàng Hà chưa có trường học nào. Một số con em có điều kiện tìm đi nơi khác học. Từ năm 1940, Hoàng Hà có một số trường học dạng Ấu Trĩ (như Vỡ lòng sau này) và chỉ có 5 đến 7 chục học sinh. Đó là trường tổng (Tổng Hà nhất, phủ Thạch Hà).

II. Giáo dục Thạch Thắng sau cách mạng tháng 8 năm 1945

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. UBHC xã Tượng Sơn được bầu cử. Kháng chiến toàn quốc nổ ra. Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và toàn dân diệt 3 thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, toàn dân tích cực tham gia học quốc ngữ, thanh toán nạn mù chữ. Các lớp bình dân học vụ mở ra khắp nơi, lớp học từng nhà, lớp học liên gia, lớp học của nhóm, của xóm. Những thanh niên có trình độ văn hóa yếu lược (tương đương lớp 2 – 3 hiện nay) trở thành thầy giáo ở các lớp học. Nhiều người mới học lớp 2 – 3 cũng trở thành giáo viên bình dân học vụ. Các nhà thờ họ trở thành phòng học bình dân học vụ. Các đoàn thể quần chúng ra sức vận động hội viên, đoàn viên đi học văn hóa. Nhiều biện pháp đồng bộ với việc daỵ học được tiến hành như kiểm tra văn hóa từng người, từng nhà. Phong trào đón đường, ngăn chợ để “ hỏi chữ” được tiến hành khá mạnh. Ban Bình dân học vụ xã, xóm tiến hành kiểm tra những  người trong độ tuổi  buộc phải thanh toán nạn mù chữ. Ai xóa được mù chữ thì được vẽ vòng tròn đỏ, ai còn mù chữ thì được vẽ vòng tròn đen trước cửa các nhà. Nhà nào cũng có các vòng tròn đỏ đen. Nhờ các biện pháp mạnh mà đến năm 1950 cả xã đã thanh toán được nạn mù chữ cho những người trong độ tuổi quy định.

Thạch Thắng còn chung xã Tượng Sơn nên cả xã chỉ có 1 trường tiểu học có 5 lớp từ lớp 5 đến lớp nhất. Trường Tổng trước năm 1948 thì nhập vào trường tiểu học Tượng Sơn. Từ năm 1951 – 1952 trường tiểu học Tượng Sơn cho tách ra 4 lớp 1,2,3,4 lập ra trường cấp 1 Tượng Sơn 2. Trường do thầy giáo Trần Xuân Đào quê ở Thạch Quý làm Hiệu trưởng, thầy Trần Hậu Đào, Đặng Sỹ, Đào Vệ, Trần Thị Liệu, Trần Nhung. Sau này có thầy Bùi Xuân Từ, Võ Công Huệ dạy các lớp cấp 1 Tượng Sơn 2. Các lớp học đặt ở nhà dân như nhà Cố Thừa, Ông Huấn, ông Lộng Đống, ông Sơn Mỹ.

Tuy có nhiều khó khăn nhưng trường cấp 1 Tượng Sơn 2 trở thành trường tiên tiến. Thầy giáo Trần Nhung là giáo viên giỏi của huyện, Trần Danh Hải là học sinh gương mẫu được lên thẳng cấp 2 học ở trường cấp 2 Tam Lạc (Thạch Lạc ngày nay). Số học sinh học cấp 2 cả xã cũng chỉ chưa đầy 2 chục em. Các em phải đi học ở trường cấp 2 Tam Lạc, cấp 2 Đại Thành, cấp 2 Thanh Việt.....

Đến năm học 1954 – 1955 sau khi huyện tỉnh có quyết định thành lập xã Thạch Thắng (08/10/1954) thì trường cấp 1 xã Thạch Thắng được chính thức thành lập, chuyển Trường cấp 1 Tượng Sơn 2 thành Trường cấp 1 Thạch Thắng. Hiệu trưởng đầu tiên của trường là thầy Đoàn Quang Lê quê ở Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Các lớp học đầu tiên đều đặt ở nhà dân như nhà cố Thừa, ông Huấn, ông Ủy, ông Lộng. Các giáo viên đều ở trong các nhà dân. Các gia đình có thầy giáo ở đây rất khó khăn nghèo khổ nhưng vẫn làm việc rất nhân văn. Thời ấy người ta gọi đó là “ nhà nuôi thầy”  đó là nhà Bà Thư, Cố Tình, Ông Huấn, Cố Báu, Ông Hòe, Ông Duệ......

Từ năm 1955 – 1957 là giai đoạn phát triển có ý nghĩa cắm mốc và toàn diện của giáo dục xã. Trường cấp 1 từ 4 lớp năm 1954 - 1955 lên 11 lớp năm 1975 và trở thành trường tiên tiến xuất sắc của Huyện những năm từ 1965 – 1975. Sau thầy Trần Xuân Đào - Hiệu trưởng từ năm 1952 đến thầy Đoàn Quang Lê - Hiệu trưởng từ năm 1954, tiếp theo là các thầy Nguyễn Phi Quát, Phạm Thái, Dương Bửu , Bùi Hoàng Diệu..... làm Hiệu trưởng. Các giáo viên giỏi thời kỳ này là Đặng Thị Đại, Trần Thị Luyện, Dương Đình Mai, Nguyễn Thị Chiến, Trần Thị Tạo, Lê Thị Đoàn, Đinh Thị Liên..... Đến năm 1961 – 1962 Thạch Thắng có trường cấp 2 phổ thông nông nghiệp do thầy Trần Quốc Chửng làm Hiệu trưởng. Đến năm học 1962-1963  Thạch Thắng có thêm trường phổ thông cấp 2 do thầy Phan Huy Xương làm hiệu trưởng. Đến năm học 1964 – 1965 trường cấp 2 phổ thông nông nghiệp giải thể. Xã chỉ còn một trường  Phổ thông cấp 2 do thầy Phan Huy Xương làm hiệu trưởng và sau đó là các thầy Trần Hữu Mậu, Lê Tiến Giáp, Bùi Nhân Đào. Các giáo viên giỏi cấp 2 thời kỳ này là thầy Nguyễn Đình Cúc. Song song với sự phát triển phổ thông là hệ thống các trường lớp bổ túc văn hóa nhất là những năm 1962 – 1972. Chuyên trách BTM thời kỳ này có  các thầy giáo Nguyễn Văn Bái, Đặng Quốc Thiệu, Hoàng Văn Hộ, Lê Tiến Cử  và một số giáo viên cấp 2 làm nhiệm vụ dạy học với tinh thần “một hội đồng 2 nhiệm vụ”

Về hệ thống giáo dục mầm non trước đây gọi là mẫu giáo và vỡ lòng, trước 1975 Thạch Thắng chưa có ngành mẫu giáo, giáo dục mầm non chỉ có các lớp vỡ lòng. Vỡ lòng có từ năm 1956 – 1957 do các lớp mở ra với sự tự nguyện tham gia giảng dạy của các học sinh cấp 2, ở Trung Nghĩa có các anh Ngô Bá Thịnh, Trần Danh Hải.... ở Cao Thắng có các anh Trần Văn Hoan, Trần Danh Đóa, Trần Đình Hồng... ở Thành Công có anh Trần Xuân Bàng... Đến năm 1965, Thạch Thắng có tổ giáo viên vỡ lòng do cô Võ Thị Lê làm tổ trưởng. Tổ gồm có cô Trần Thị Hoan, Nguyễn Thị Thư, Hồ Thị Tứ, Trần Thị Cảnh, Trần Thị Kiệm, Trần Thị Ngô. Từ năm học 1974 – 1975, Thạch Thắng mới có các lớp mẫu giáo do các hợp tác xã chọn cử giáo viên giảng dạy. Các lớp ở nhà dân sau này có các phòng học tranh tre vách đất với các bộ bàn ghế chủ yếu bằng tre. Chế độ phụ cấp của giáo viên mẫu giáo chủ yếu là do các hợp tác xã trích quỹ cấp cho mỗi người 100 – 150kg lúa mỗi vụ.

Giai đoạn 1965 – 1975 là thời kỳ giáo dục Thạch Thắng gặp nhiều khó khăn nhất do đời sống nhân dân quá khó khăn và do chiến tranh. Các lớp học sơ tán vào các xóm, hệ thống mương hào hầm lũy cho các lớp học được học sinh và toàn dân xây đắp. Tuy vậy thời kỳ này cũng là thời kỳ mà giáo dục xã Thạch Thắng vươn lên xây dựng xã giáo dục toàn diện đạt đơn vị xuất sắc cấp huyện và tỉnh. Cả 3 ngành học phổ thông, BTVH, mẫu giáo vỡ lòng đều phát triển và có chất lượng cao.

Từ năm 1975 sau khi thống nhất nước nhà, cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, Thạch Thắng bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng quê hương Thạch Thắng với mục tiêu xây dựng nông thôn phát triển hợp tác xã, đưa mọi mặt xã hội tiến lên toàn diện. Từ năm học 1975-1976 trường phổ thông cấp 1 nhập với trường phổ thông cấp 2 thành trường phổ thông cấp 1-2. Đến năm học 1985-1986, trường phổ thông cấp 1-2 đổi tên là trường Phổ thông cơ sở, đến năm học 1991-1992 trường Phổ thông cơ sở lại chia thành 2 trường: Trường THCS, Trường Tiểu học. Cũng từ năm 1991-1992 hệ mẫu giáo và hệ nhà trẻ nhập thành hệ giáo dục mầm non. Tuy địa phương còn gặp nhiều khó khăn sau chiến tranh, nhất là khó khăn về cơ sở vật chất và đời sống nhân dân cùng với các mặt khác giáo dục xã nhà vẫn phát triển toàn diện.

Về giáo dục mầm non, ngành học đã có cơ cấu hệ thống các lớp mẫu giáo bé, mẫu giáo lớn và các nhà nhóm trẻ. Thời kỳ này do cô giáo Nguyễn Thị Truyền làm hiệu trưởng. Bên cạnh hiệu trưởng là con chim đầu đàn còn có các giáo viên giỏi như Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Kim Ngọc....Đời sống khó khăn, giáo viên chưa được biên chế nhưng chị em đã quyết tâm bám lớp, bám trường giảng dạy và nâng cao chất lượng lên một bước. Mầm non Thạch Thắng liên tục là đơn vị tiên tiến của huyện. Tính đến năm học 1994-1995, toàn xã đã có 10 nhóm trẻ với 264 cháu và 23 cô nuôi dạy. Đoàn thể phụ nữ là tổ chức quần chúng có nhiều đóng góp công sức xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non.

Về giáo dục phổ thông, tuy số lớp và học sinh có biến động hàng năm và chất lượng giáo dục mỗi thời một khác nhưng các trường phổ thông cấp 1-2 xã nhà vẫn liên tục phấn đấu vươn lên đạt đơn vị tiên tiến cụm huyện- tỉnh. Tính từ năm học 1975-1976 đến 1990 số lớp và học sinh biến động trong khoảng 13-14 lớp cấp 1 với 550 học sinh, 6-7 lớp cấp 2 với 220 học sinh.

Từ những năm 1990 học sinh cấp 2 có phần giảm so với trước, nhưng riêng cấp 1 lại tăng lên khá cao. Riêng năm học 1994-1995 cấp 2 có 7 lớp với 210 học sinh nhưng cấp 1 lại lên tới 21 lớp với gần 800 học sinh. Từ năm 1990 số học sinh cấp 3 giảm nhiều phần thì do ý thức học sinh cấp 3 còn kém, phần thì do đời sống nhân dân nên cả xã chỉ có 30 học sinh cấp 3. Con số này quả là quá ít so với một xã có gần 5080 dân. Thời kỳ này, với con số gần 800 học sinh học cấp 1, 210 học sinh cấp 2 và 30 học sinh cấp 3 đã chứng tỏ sự phát triển giáo dục xã nhà là một hình tháp quá nhọn và cũng báo trước sự non kém về dân trí và tiềm năng của Thạch Thắng trong tương lai. Điều đó cũng chứng tỏ số học sinh giỏi các lớp các cấp còn ít, chất lượng đại trà còn thấp. Đó chính là những vấn đề đặt ra của sự phát triển giáo dục xã nhà trong những năm cuối thế kỉ 20.

Với chức năng là những kỹ sư trồng người, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, đội ngũ giáo viên ở Thạch Thắng đã thực sự là những cán bộ đồng cam cộng khổ với nhân dân, góp phần xây dựng nền giáo dục xã nhà. Tính từ năm 1975 – 1995 cả xã đã có 250 lượt giáo viên đi và đến ở địa phương này. Là một xã ít giáo viên nên số giáo viên địa phương dạy ở Thạch Thắng càng ít. Hơn 70% số giáo viên Thạch Thắng là người ngoài xã, ngoài huyện. Sự thông cảm khó khăn để bám trường bám lớp chăm lo giảng dạy của đội ngũ giáo viên là điều rất đáng trân trọng và mãi ghi nhận. Trong đội ngũ đông đảo ấy, chúng ta không  thể quên công lao của các cán bộ quản lý giỏi, giáo viên giỏi đã phấn đấu hết sức mình cho sự nghiệp giáo dục. Đó là các thầy cô Phan Huy Xương, Trần Quốc Chửng, Phan Thái, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Phi Quát, Nguyễn Văn Lự, Hoàng Ngọc Việt, Trần Hữu Mật, Nguyễn Văn Phương, Lê Tiến Giáp, Bùi Hồng Diệu, Phan Việt Hà, Trần Văn Oánh, Trần Đức Tửu, Trần Văn Toàn, Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Thanh, Lê Tiến Châu, Đặng Thị Đại, Dương Đình Mai, Trần Thị Luyện, Đinh Thị Liên, Lê Thị Đan, Nguyễn Đình Cúc, Trần Hậu Hoàng, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Tống Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Phi Chiến, Dương Trọng Dũng, Bùi Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Cử, Võ Thị Tân, Bùi Thị Tứ, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Hoa, Lữ Thị Kiều Hoa.....

Từ năm học 1995-1996 trường cấp 1 do thầy Trần Hậu Hoàng làm Hiệu Trưởng, cô Đặng Thị Đại làm Hiệu Phó kiêm chủ tịch Công đoàn, cô Nguyễn Thị Minh Liêm làm bí thư chi bộ.

Từ năm 2005-2006 trường tiểu học Thạch Thắng chuyển về địa điểm mới: phía bắc thôn Trung Nghĩa. Khi đó, nhà trường bước vào một thời kỳ căng thẳng, khó khăn. Thầy Nguyễn Phi Chiến từ trường Tiểu học Tượng Sơn được chuyển về làm Hiệu Trưởng kiêm Bí thư chi bộ. Cô Đặng Thị Đại rồi đến cô Bùi Thị Bích Liên làm hiệu phó.

Từ năm học 2013 – 2014, thầy Nguyễn Phi Chiến nghỉ hưu Thầy Dương Trọng Dũng về làm hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ, cô Bùi Thị Bích Liên làm hiệu phó, cô Lữ Thị Kiều Hoa làm Chủ tịch Công đoàn.

Trường Tiểu học Thạch Thắng đã nhiều năm được công nhận là trường Tiểu học xuất sắc Huyện và Tỉnh, nhất là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến tháng 8 năm 2009, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2.

Từ những năm kháng chiến chống Mỹ ( 1964-1975) ngành học mầm non Thạch Thắng đã vươn lên lập nhiều thành tích góp phần xây dựng xã giáo dục toàn diện. Từ năm 2001 ngành học mầm non Thạch Thắng đã trở thành đơn vị tiên tiến và được chuyển từ trường dân lập sang trường công lập đưa các giáo viên đạt chuẩn vào biên chế. Đặc biệt 2010 xã đã xây dựng dãy phòng học 2 tầng, đến năm học 2014 – 2015 nhờ có dự án tài trợ của công ty dầu khí Việt Nam , trường mầm non đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt cho việc công nhận trường chuẩn quốc gia.

Từ năm học 2000 – 2001 trường Phổ thông cấp 2 Tượng Sơn  sát nhập với trường Phổ thông cấp 2 Thạch Thắng và lấy tên là Trường Trung học cơ sở Thắng Tượng do thầy giáo Võ Văn Minh (quê ở Thạch Thắng) làm Hiệu trưởng, thầy Nguyễn Văn Đại, cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ , thầy Lê Hồng Trinh kế tiếp nhau làm hiệu phó. Đến tháng 1 năm 2011, thầy Võ Văn Minh nghỉ hưu, thầy Trần Thanh Hải (quê ở Thị Trấn Thạch Hà) về làm hiệu trưởng và thầy Lê Hồng Trinh làm Hiệu phó. Từ năm học 2019 – 2020, thầy giáo Nguyễn Ngọc Tân được chuyển về làm Hiệu trưởng thay thầy giáo Nguyễn Thanh Hải nghỉ hưu.

 Đến năm học 2015 – 2016 hệ thống các trường học ở Thạch Thắng có số liệu trường lớp, cán bộ, giáo viên và học sinh như sau:

1. Mầm non : 9 lớp, 22 cán bộ giáo viên và 254 học sinh

  1. Tiểu học: 10 lớp, 20 cán bộ giáo viên và 271 học sinh

3. THCS: 14 lớp, 40 cán bộ giáo viên và 456 học sinh

Cộng:  33 lớp, 82 cán bộ giáo viên và 981 học sinh

Riêng về bổ túc văn hóa, từ năm học 1963 – 1964 cùng với sự phát triển phổ thông, ngành học BTVH đã có bước phát triển từ việc vận động học viên đến việc mở lớp, từ việc xây dựng cở sở vật chất đến nâng cao chất lượng tiến tới phổ cập BTVH cấp 2. Phòng giáo dục Thạch Hà đã cử các chuyên trách như Lê Minh Kiều, Hoàng Văn Hộ, Đặng Quốc Thực... một số giáo viên cấp 2 được bố trí dạy các lớp BTVH với tinh thần “ một hội đồng hai nhiệm vụ” , từ năm 1983 Thạch Thắng đã mở phân hiệu cấp 3 BTVH với 3 lớp 8, 9, 10. Địa phương đã làm được 4 phòng học cho BTVH, một số con em Thạch Thắng đã học trường cấp 3 vừa học vừa làm Cẩm Bình. Hầu hết số học sinh này đã trở thành cán bộ của địa phương.

Từ năm 1999, sau khi có tổ chức hội khuyến học Việt Nam cùng với nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng CSVN về việc Đảng lãnh đạo công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, giáo dục Thạch Thắng đã có thêm một lực lượng mới là Hội khuyến học của xã, Trung tâm học tập cộng đồng xã và Hội cựu giáo chức xã.

Năm 2002, hội khuyến học xã Thạch Thắng được thành lập do NSUT Trần Danh Hải làm chủ tịch và 19 ủy viên ban chấp hành hội. Đến năm 2006, đồng chí Trần Danh Hải thôi chủ tịch xã cụm trưởng và chấp hành hội khuyến học huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Tài bí thư Đảng ủy làm chủ tịch hội khuyến học xã. Đến năm 2015, đồng chí Hoàng Văn Hộ chủ tịch hội cựu giáo chức làm chủ tịch hội khuyến học xã. Hội Khuyến học xã đã xây dựng được 30 chi hội các thôn và các đoàn thể quần chúng, các họ giáo và các họ. Hội đã xây dựng được nguồn quỹ giả định qua sự đóng góp theo nhân khẩu, hội đã tiến hành khen thưởng các cán bộ quản lý, giáo viên giỏi, học sinh giỏi, các gia đình hiếu học, gia đình tú tài, gia đình cử nhân. Đến năm 2015, hội khuyến hộc đã được nhận hai bằng khen của trung ương hội ( 2010 – 2015 ) với thành tích xuất sắc về khuyến học và xây dựng xã hội học tập. Từ năm 2019, cô giáo Nguyễn Thị Lương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu giáo chức, Chủ tịch Hội khuyến học.

 Từ năm 2003, trung tâm học tập cộng đồng xã ( TTHTCĐ) được thành lập đồng chí Lê Hữu Trợ làm giám đốc, NSUT Trần Danh Hải làm phó giám đốc trực. Đến năm 2008, TTHTCĐ xã được thành lập theo quy chế của Bộ giáo dục và chính phủ do đồng chí Nguyễn Công Hạnh - Chủ tịch UBND xã làm giám đốc, NGUT Trần Danh Hải và thầy giáo Nguyễn Phi Chiến - Hiệu trưởng làm phó giám đốc. TTHTCĐ đã trợ giảng 20 đề tài đáng kể là: đề tài nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng lớp 1, Bác Hồ với người cao tuổi, xây dựng gia đình văn hóa và xây dựng nông thôn mới. TTHTCĐ xã đã nhận được khen thưởng nhiều lần, được ghi hình phát sóng 3 lần.

Từ năm 2002 Ban liên lạc nhà giáo hưu trí được thành lập, đến năm 2005  Hội Cựu giáo chức xã được thành lập do NGUT Trần Danh Hải làm chủ tịch. Đến năm 2015, thầy Hoàng Văn Hộ làm chủ tịch. Hội Cựu giáo chức xã đã có nhiều đóng góp vào thành công của hội khuyến học, TTHTCĐ đã phối hợp với nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Sau đây là phần tóm lược về quá trình phát triển giáo dục xã Thạch Thắng thông qua các nhà trường, các ngành học và tổ chức giáo dục:

  1. Về  giáo dục mầm non:

- Từ năm học 1964 – 1965 trở về trước chỉ có các lớp vỡ lòng dạy ở các xóm do một số thanh niên dạy.

- Năm học 1965 – 1966, 1966 – 1967 cả xã có một tổ vỡ lòng do anh Hoàng Trọng Tình dạy và làm tổ trưởng.

- Từ năm học 1967 – 1968, 1968 – 1969 tổ giáo viên vỡ lòng do chị Võ Thị Lê làm tổ trưởng.

- Từ năm học 1972 – 1973 đến năm 1978 – 1979 có bộ phận nhà trẻ của xã do cô Nguyễn Thị Hồng làm tổ trưởng, các giáo viên giỏi cô Võ Thị Lê, Trần Thị Ngô.

- Từ năm 1979 – 1980 nhập vỡ lòng với nhà trẻ thành trường mẫu giáo xã Thạch Thắng do cô Nguyễn Thị Truyền làm hiệu trưởng và cô Nguyễn Thị Hồng làm hiệu phó.

- Cho đến năm học 1981 – 1992 vẫn duy trì trường mẫu giáo xã Thạch Thắng, cô Nguyễn Thị Truyền và cô Nguyễn Thị Hồng tiếp tục làm hiệu trưởng, hiệu phó.

- Từ năm học 1996 – 1997 đến 1998 -1999 trường mầm non xã Thạch Thắng do cô Nguyễn Thị Truyền làm hiệu trưởng, cô Nguyễn Thị Hồng làm hiệu phó.

Thời kỳ này có các giáo viên giỏi là Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Kim Ngọc, Trần Thị Hồng

- Từ năm 1999- 2000 cô Nguyễn Thị Truyền nghỉ hưu, cô Nguyễn Thị Cử làm hiệu trưởng, 2 cô Trần Thi Hồng và Bùi Thị Tứ làm hiệu phó.

- Đến năm học 2010 – 2011 cô Trần Thị Hồng chuyển vào làm hiệu trưởng Thạch Hội, cô Nguyễn Thi Cử tiếp tục làm hiệu trưởng và  cô Nguyễn Thị Hòa làm hiệu phó, giáo viên giỏi là cô Tuyết và Nguyễn Thị Hoa.

- Từ năm 2013 – 2014 cô Nguyễn Thị Cử nghỉ hưu, cô Võ Thị Tân làm hiệu trưởng, 2 cô Bùi Thị Tứ và Nguyễn Thị Hòa tiếp tục làm hiệu phó. Đây là thời ký trường mầm non Thạch Thắng phấn đấu cao và xây dựng cơ sở vật chất để tiến tới công nhận trường chuẩn quốc gia.

B. Về trường tiểu học:

- Từ năm 1951 – 1954 trường cấp 1 Tượng Sơn II thầy Trần Xuân Đào làm hiệu trưởng.

- Từ năm học 1954 – 1955 Thạch Thắng có trường cấp 1 xã Thạch Thắng , Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên giỏi và học sinh giỏi theo các năm như sau:

+ Đoàn Quang Lê – Hiệu trưởng ( 1954-1956)

+ Nguyễn Thừa Đào – Hiệu trưởng ( 1957-1959)

+ Nguyễn Phi Quát – Hiệu trưởng ( 1959 -1960)

+ Nguyễn Thanh Liêm - Hiệu trưởng ( 1960-1963)

+ Phan Thảo – Hiệu trưởng ( 1963 – 1965)

+ Bùi Hoàng Diệu – Hiệu trưởng ( 1966 – 1967)

+ Phan Viết Hà – Hiệu trưởng ( 1969-1970)

+ Dương Bửu – Hiệu trưởng ( 1970 – 1977)

+ Bùi Văn Oánh – Hiệu phó( 1970– 1977)

+ Trần Danh Hải – Hiệu phó chung trường 1-2( làm 1 năm về làm chuyên viên văn phòng GD)

+ Bùi Văn Oánh HP chung 1 – 2 ( 1978 – 1980)

+ Nguyễn Văn Lự - Hiệu trưởng (1981 – 1984)

+ Dương Đình Mai – Hiệu trưởng ( 1985 – 1988)

+ Hoàng Ngọc Việt – Hiệu trưởng ( 1990 – 1995)

+ Đặng Thị Đại – Hiệu phó ( 1990 – 1995)

+ Trần Hậu Hoàng – Hiệu trưởng ( 1995-2005)

+ Đặng Thị Đại – Hiệu phó ( 1995 – 2005)

+ Nguyễn Phi Chiến – Hiệu trưởng ( 2005 – 2012)

+ Bùi Thị Bích Liên – Hiệu phó ( từ 2005)

+ Dương Trọng Dũng – Hiệu trưởng  ( từ  năm học 2013 – 2014)

C. Trường THCS:

- Trước năm học 1959 – 1960 Thạch Thắng chưa có trường cấp 2

- Năm học 1959 – 1961 có trường phổ thông nông nghiệp ( chung của nhiều xã biển ngang)

- Năm học 1961 – 1963 lập trường PT cấp 2 Thạch Thắng do thầy Phan Huy Xương làm hiệu trưởng.

- Đến năm học 1962 – 1963 nhập 2 trường thành cấp 2 Thạch Thắng.

- Từ năm học 1963 – 1966 thầy Trần Hữu mật làm hiệu trưởng

- Từ năm 1966 – 1973 thầy Lê Tiến Giáp làm hiệu trưởng.

- Từ năm 1973 – 1975 thầy Nguyễn Văn Phương làm hiệu trưởng

- Từ 1975 – 1980 thầy Bùi Xuân Cần làm hiệu trưởng.

- Năm 1980 – 1985 thầy Bùi Xuân Đào làm hiệu trưởng

- Năm 1985 – 1988 thầy Nguyễn Văn Thanh làm hiệu trưởng

- Năm 1988 – 1995 thầy Phan Văn trường làm hiệu trưởng

- Năm 1995 – 2000 thầy Trần Hậu Hoàng làm hiệu trưởng

- Năm 2000 – 2010 thầy Võ Văn Minh làm hiệu trưởng, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Thị Lệ làm hiệu phó.

- Năm 2010 – 2017 thầy Trần Thanh Hải làm hiệu trưởng, thầy Lê Hồng Trinh làm hiệu phó.

- Năm học 2019 – 2020 thầy Nguyễn Ngọc Tân làm hiệu trưởng, thầy Lê Hồng Trinh làm hiệu phó.

  1. Hội khuyến học xã

- Thành lập năm 2002: chủ tịch Trần Danh Hải, phó chủ tịch Lê Hữu Trợ, thư ký Nguyễn Hữu Hùng.

- Đại hội II – 2006: chủ tịch Nguyễn Hữu Tài, phó chủ tịch Hoàng Thị Hiếu

- Đại hội III – 2014: chủ tịch Hoàng Văn Hộ, phó chủ tịch Nguyễn Như Hoàng, thư ký Nguyễn Thị Phượng.

- Đại hội IV – 2019: Chủ tịch Nguyễn Thị Lương, phó chủ tịch Nguyễn Như Hoàng.

D. Trung tâm học tập cộng đồng

- Thành lập năm 2012 theo kế hoạch của tỉnh: giám đốc Lê Hữu Trợ, phó giám đốc Trần Danh Hải.

- Thành lập theo quy chế nhà nước 8/2008: giám đốc Nguyễn Công Hạnh, phó giám đốc Trần Danh Hải, Nguyễn Phi Chiến.

- Từ năm 2014: giám đốc Trần Bá Từ, phó giám đốc Hoàng Văn Hộ, Dương Trọng Dũng.

- Bản cung cấp tài liệu này chỉ viết ở mức độ khái quát chung, chưa có điều kiện viết kỹ như cuốn lịch sử giáo dục xã. Và dĩ nhiên nội dung phần cung cấp này còn có phần thiếu sót, chưa chính xác nhất là nhân vật và thời gian. Tôi hi vọng phần cung cấp trên là cơ sở bước đầu và cần thiết cho cuốn lịch sử giáo dục xã Thạch Thắng cho thời gian tới với sự kết hợp công tác chặt chẽ, nghiêm túc giữa các nhà trường, hội khuyến học xã và hội cựu giáo chức xã.

(Tài liệu này do Nhà giáo ưu tú Trần Danh Hải cung cấp ngày 18 tháng 5 năm 2017, được bổ sung trong những năm tiếp theo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn:ththachthang.thachha.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 487
Tháng trước : 289
Năm 2020 : 8.629
Năm trước : 0
Tổng số : 8.629